Magg. Galeota Emanuele

Specializzazione
Medicina d’Emergenza Urgenza

E-mail:  emanuele.galeota@esercito.difesa.it

Telefono: 06701961